تصاویر/ اوتیسم ملیکا

اوتیسم یک اختلال نافذ رشد است. بعضی از پزشکان برای افراد اوتیسم از واژه اختلال حواس استفاده می‌کنند چرا که دامنه دقت آن‌ها پایین و علائم شان متفاوت است. ملیکا کودک شش ساله‌ای است که به علت عدم آگاهی والدین به اختلالات روانی خیلی دیر به مشکل وی پی بردند.